Privacyverklaring

Een lokaal zorg platform, Toegankelijk voor iedereen.

Privacyverklaring:

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zorgenik.com verwerkt van haar klanten, afnemers, partners en websitebezoekers.

Indien u uw persoonsgegevens aan Zorgenik.com verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Zorgenik.com, Eikenlaan 20 9741EN Groningen, KvK 75513080

 1. Welke gegevens verwerkt Zorgenik.com en voor welk doel?

2.1. De volgende persoonsgegevens (indien wij die ooit van u hebben ontvangen):

 1. voor- en achternaam
 2. organisatienaam
 3. afdeling
 4. adresgegevens
 5. telefoonnummer
 6. e-mailadres
 7. geslacht

2.2. Technische gegevens bij websitebezoek

 1. IP-adres
 2. Browsertype
 3. Locatie
 4. Apparaat

2.3. Zorgenik.com kan de genoemde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van onze samenwerkingsovereenkomst;
 2. om een toekomstige samenwerking te zoeken;
 3. voor facturatie en financiële administratie die voortkomt uit onze samenwerking;
 4. om u gepersonaliseerd op de hoogte te stellen van interessante informatie en ontwikkelingen;
 5. Om, indien u klant bent, een toekomstige commerciële of promotionele samenwerking te zoeken;
 6. Om de website te analyseren en optimaliseren voor gebruikers- en bezoekersgemak. Dit gebeurt niet op individueel niveau, maar uitsluitend op basis van geanonimiseerde gegevens.
 1. Bewaartermijnen

Zorgenik.com bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Zorgenik.com passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via het secretariaat (info@zorgenik.com) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Zorgenik.com zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Zorgenik.com uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (info@zorgenik.com). Zorgenik.com zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Zorgenik.com u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop Zorgenik.com uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met zorgenik.com (in@zorgenik.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@zorgenik.com).

 1. Cookies

Tijdens een bezoek aan de website van Zorgenik.com worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenoemde cookies ingezet. 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen

 1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 5 Oktober 2019

Socialmedia:

Contact

Tipkampen 27
9481 ET Vries
Tel: 085-0645681
info@zorgenik.com

  WhatsApp